Ngày 30/06/2024, Chính phủ ban hành nghị định số 72/2024/NĐ-CP

Ngày 30/06/2024, Chính phủ ban hành nghị định số 72/2024/NĐ-CP, về việc: “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 142/2024/QH15 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA QUỐC HỘI” (đính kèm) Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/07/2024 dén hết ngày 31/12/2024 (đính kèm)https://drive.google.com/file/d/1WeJvJBjaqFy4N41YX28UxNPGtoDsPtLm/view Nguồn: STaatranslogs #goldenpanda #tintuc

Ngày 09/08/2023, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ban hành thông tư số 09/2023/TT-BVHTTDL.

“BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM” Note: (đính kèm)https://drive.google.com/file/d/14o6vPvWaEyJSxuZd3shBeWJ0SxVw14aD/view Nguồn: ST#aatranslogs #goldenpanda #tintuc

Ngày 31/05/2023, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 33/2023/TT-BTC

Ngày 31/05/2023, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 33/2023/TT-BTC, về việc: “QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU” Note:Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 và thay thế các Thông tư sau đây: a) Thông tư số 38/2018/TT-BTC […]

Ngày 30/06/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Ngày 30/06/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP về việc: “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI” Note: Hiệu lực thi hành1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm […]

Ngày 23/06/2023, Bộ Công Thương – Cục Xuất Nhập Khẩu ban hành thông báo số 500/TB-XNK

Ngày 23/06/2023, Bộ Công Thương – Cục Xuất Nhập Khẩu ban hành thông báo số 500/TB-XNK, về việc: “VỀ VIỆC KHAI BÁO, NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AK VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU VK ĐIỆN TỬ’’ Note: (đính kèm)https://drive.google.com/file/d/1V-vWVHa-DHLc80uZ1I6tJFRq0ohMBzv0/view Nguồn: STaatranslogs #goldenpanda […]