Ngày 12/10/2023, Phòng Giám sát quản lý Tổng Cục Hải Quan thông báo công văn số 1617/GSQL-GQ4

Ngày 12/10/2023, Phòng Giám sát quản lý Tổng Cục Hải Quan thông báo công văn số 1617/GSQL-GQ4, về việc:
“ Vướng mắc C/O mẫu D” (đính kèm)Quý Anh/ Chị vui lòng kiểm tra nội dung và phổ biến đến các chứng từ/ Khách Hàng để thực hiện đúng quy định.

(đính kèm)

Nguồn: ST
#aatranslogs #goldenpanda #tintuc

Bài viết liên quan

Bài viết xem nhiều